RGA WARSZAWA

Rekrutacja

Dzień dobry. Proszę wybrać odpowiadającą Państwu lokalizację zajęć i grupę dopasowaną do wieku córki.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Zobowiązuje się do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania gimnastyki artystycznej przez dziecko. (Zaświadczenie może być od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza sportowego) . Zobowiązuje się do dostarczenia polisy NNW dla mojego dziecka obejmującej wyczynowe uprawianie sportu.
W przypadku rezygnacji z zajęć zobowiązuję się do poinformowania zarządu klubu o dacie wystąpienia z klubu pisemnie lub e-mail.